تبلیغات همسان

بازاریابی بومی یا native advertising چیست؟

بازاریابی بومی یا native advertising چیست؟ 1350 500 مصلایی

در سال های اخیر ظهور و پیشرفت تبلیغات بومی باعث کمرنگ تر شدن تبلیغات بنری شده است. اینفوگرافیک و مقالات دارای اسپانسر (یعنی محتوایی که توسط یک برند یا ناشر خاص برای انتشار در بلاگ های پرمخاطب تر تهیه می شود) ارزش بیشتری برای مخاطبان دارند و نسبت به تبلیغات بنری که تنها برای برقراری…

ادامه مطلب

Subscribe for free resources and news updates.