طراحی هویت بصری اپلیکیشن پرداخت موبایلی جینگل پی

طراحی هویت بصری اپلیکیشن پرداخت موبایلی جینگل پی

JINGLE PAY

خلق هویت بصری از جمله خدماتی بود که برای جینگل پی انجام شد. تیم جینگل‌پی مهم‌ترین قدم بازاریابی خود را ایجاد یک برند معتبر می‌دانست و خواستار ایجاد هویت بصری به عنوان اولین گام در این راستا بود. طراحی لوگو، انتخاب رنگ‌بندی و.. به عنوان سرویس‌های این مرحله بودند که با مدیریت و پیاده‌سازی دقیق آن باید موجب حضور موثر در بازار موجود می‌شدند تا مخاطب صدای او را آسان‌تر بشنود.

پروژه‌های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.