شرکت گرافیکی موریتز

پروژه پیاده سازی وب سایت

پروژه موریتز

MORIETZ PROJECT

 حس مهر، یک سایت خیریه است. ایده کلی آن به این صورت است که کودکان و افراد نیازمندی که به خاطر مشکلات مالی ، قادر به پرداخت هزینه های درمانی نیستند، در این سایت معرفی شده و کاربران میتوانند به میزان دلخواه به هر یک از این افراد کمک کنند.

Subscribe for free resources and news updates.