درباره ما از زبان دوستان قدیمی

Staff’s Videos

هم‌تیمی‌های سابق لابراتوار رسانه دوستان همیشگی ما محسوب می‌شوند. در این قسمت از تجربه‌کاری، داستان‌های تلخ و شیرین، پیشنهادات و انتقادات هریک از آن‌ها می‌شنویم. اگر قصد آشنایی بیشتر با فضای آژانس لابراتوار رسانه را دارید، این افراد می‌توانند بهترین گزینه باشند برای آنکه صادقانه و بدون جهت‌گیری خاصی، نظرات خود را درمورد مجموعه بیان کنند.

Subscribe for free resources and news updates.