طراحی اپلیکیشن شرکت خدماتی کاردو

Kar-Do-Resanehlab

طراحی اپلیکیشن شرکت خدماتی کاردو

KARDO

از قدیم گفته اند زمان طلاست! اما در دنیای مجازی، زمان از طلا هم با ارزش‌تر است. چرا که هر چه زودتر عمل کنی، در نهایت به جای طلا، معدن طلا را پیدا خواهی کرد.

به کاردو پیشنهاد کردیم که از اپلیکیشن خدماتی پیش ساخته لابراتوآر رسانه استفاده کند. بنابراین علاوه بر هزینه، زمان کمتری صرف پیاده‌سازی آن شد.

ابتدا روی سناریو تک تک مراحل ثبت درخواست توسط تقاضادهندگان و دریافت درخواست توسط خدمت گزاران به توافق رسیدیم. براساس سناریو وایرفریم کشیدیم و بعد از تصویب آن، به سراغ طراحی گرافیکی هر دو اپلیکیشن رفتیم.

طرح که تصویب شد، به سراغ سفارشی‌سازی اپلیکیشن خدماتی لابراتوار رسانه رفتیم و بعد از پیاده‌سازی، نتیجه کار برای استفاده، به صاحبان کاردو تحویل داده شد.

پروژه های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.