مدیریت شبکه اجتماعی مجموعه درمانی محب

مدیریت شبکه اجتماعی مجموعه درمانی محب

MOHEB

با توجه به حضور گسترده افراد در اینستاگرام و جایگاه خوب مطالب پزشکی در بین آن‌ها، مجموعه محب نیاز به یک صفحه اینستاگرام داشت تا حضور خود را در فضای آنلاین تکمیل کند. به این ترتیب بخشی از مطالب وبلاگ برای اینستاگرام سفارشی میشوند و بخشی از محتوا نیز به طور اختصاصی برای صفحه اینستاگرام تولید می‌شوند تا مخاطبان این فضا نیز بتوانند به مطالبی با مرجع موثق دسترسی داشته باشند.

فراهم کردن زمینه‌ای برای پرسش‌ از پزشکان مرتبط نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که پیاده‌سازی و بدین ترتیب برنامه حضور پزشکان در روزها و ساعت‌هایی خاصی در لایو ایسنتاگرام فراهم شد. از طرفی امکان ارسال پرسش‌ها در هر زمان از طریق دایرکت اینستاگرام نیز اعلام شد اما تفاوت اصلی در اینجاست که پاسخ‌دهی توسط ادمین نیست بلکه به پزشکان ارجاع داده می‌شود. این برنامه‌ها همگی باعث شد تا بتوانیم مخطبان را هرچه بیش‌تر با مجموعه محب آشنا کنیم.

پروژه‌های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.