چالش تبلیغاتی: آدامس جویدن انعکاس تصویری نامناسب؟

چالش-تبلیغاتی

چالش تبلیغاتی: آدامس جویدن انعکاس تصویری نامناسب؟

چالش تبلیغاتی: آدامس جویدن انعکاس تصویری نامناسب؟ 945 531 مینا صفری

آیا کسانی که آدامس می‌جوند، سرزنش می‌شوند؟ این سوالی است که برند آدامس Beldent  (که در آمریکا به Trident شناخته می‌شود) در چالش تبلیغاتی خود از آن استفاده کرد. این کمپین با نام “Almost Identical” به عنوان یک آزمایش هنری-اجتماعی که در موزه هنرهای معاصر Buenos Aires برگزار شد تا بررسی شود چگونه آدامس جویدن بر ادراک ما از دیگران تاثیر می‌گذارد. این ویدئو نیز از آن جهت اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که موفق به دریافت ۸ نشان در جشنواره کن شد.

در این کمپین چندین دوقلوهایی با عناوین شغلی متفاوت انتخاب شدند و کنار هم نشستند که بسیار شبیه به هم بودند و تنها تفاوت آن‌ها این است که یکی از آن‌ها مشغول جویدن آدامس (که البته با مارک Beldent) است. در ادامه مردم به چالش دعوت می‌شوند و روبروی هر دوقلو می‌نشینند و هدست را روی گوش قرار می‌دهند و سوالاتی از آن‌ها در مورد دوقلو پرسیده می‌شود که متکی به آزمایش ادراک آن‌هاست.

در تحلیل جواب‌های گرفته شده در آزمایش نتیجه بدین صورت شد که ۷۳درصد از افراد به آن قل که مشغول آدامس جویدن بود علاقه‌مند بودند چرا که ظاهرا آدامس موجب می‌شد مثب‌تر نشان داده شوند.

در حقیقت برند Beldent با انجام این آزمایش می‌خواست تعصبات بی‌مورد جامعه در باب آدامس جویدن افراد در موقعیت‌های اجتماعی مختلف را برطرف کند. آیا این اطلاعات موجب تغییرات ذهنی شما می‌شود؟

این مقاله مفید بود ؟
چرا از این پست راضی نبودید ؟
تصویر کپچا

Subscribe for free resources and news updates.