۷ دلیلی که نباید تقویم و سررسید برای تبلیغات امسال چاپ کنیم !

۷ دلیلی که نباید تقویم و سررسید برای تبلیغات امسال چاپ کنیم !

۷ دلیلی که نباید تقویم و سررسید برای تبلیغات امسال چاپ کنیم ! 1350 500 سارا خانکشی زاده

شاید دغدغه فکری این روزهای شما هم این باشد که چاپ سررسید و تقویم امسال خود را به چه شرکتی سفارش بدهید یا چه طرح و رنگی برای آن انتخاب کنید. اینکه باید از حالا به فکر تبلیغات شرکت خود باشید، کاملا درست است!

 

اما آیا چاپ سررسید برای تبلیغات، کار درستی است؟

چه راهی موثر تر از چاپ سررسید وجود دارد؟ راهی که بتوان :

 

 

اگر بخواهیم مادی به فرآیند چاپ سررسید نگاه کنیم، حقیقت این است که در هر ۴ سال :

 

  • فرآیند ساخت سررسید زمانبر است (حداکثر سه ماه برای سفارشات به تعداد زیاد) در واقع، شما ۱ سال در طول ۴ سال را صرف تولید سررسید کرده اید.
  • هر سررسید تنها برای یک نفر کاربرد دارد.
  • اگر به طور متوسط، حداقل و حداکثر هزینه هر سررسید را ۱۰۰۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و تعداد سفارشات هر سال شما ۱۰۰۰ عدد باشد، هزینه سفارش هر سال شما تنها برای ۱۰۰۰، ۱۰ میلیون تومان نفر خواهد بود.
  • در ۴ سال، شما ۴۰ میلیون تومان خرج کرده اید تا نظر تنها ۴۰۰۰ نفر را به سمت کسب و کار خود جلب کنید. ۴۰ میلیون فقط برای ۴۰۰۰ نفر، نه بیشتر نه کمتر!
  • تبلیغ شما ممکن است تا ۶ یا ۷ سال گوشه یک کشو یا در قفسه کتابخانه ای خاک بخورد! ممکن است مدت زیادی را درون یک کیف تاریک و به دور از چشمانی که باید آن را ببینند، بپوسد!
  • اگر هر شخص در سال حداقل سه سررسید دریافت کند، ممکن است فقط از یکی از آنها را در سال جاری استفاده کند. پس شانس استفاده از سررسید سفارشی شما (که کلی هم برای آن هزینه کردید) یک سوم است!

 

اگر بخواهیم معنوی به قضیه نگاه کنیم، حقیقت این است که :

 

  • اگر به طور متوسط، هر سررسید را با ۲۰۰ برگ در نظر بگیریم، ۲۰۰ هزار برگ کاغذ برای سررسیدهای شما درسال مصرف می شود. اگر هر درخت ۱۲ متری به طور متوط ۸۰۰۰ برگ کاغذ تولید کند، ۲۵ درخت ۱۲ متری، قدبلند، سبز و زیبا برای ۱ سال تبلیغات قطع می شود.
  • در ۴ سال، ۱۰۰ درخت قطع می شود.
  • درختان جدید به جای درختان قطع شده کاشته نمی شود. درختانی که میتوانند هوای کثیف شهرمان را تسویه کنند تا هوایی سالم را به ریه هایمان بفرستیم.

 

در هر صورت، چه مادی و چه معنوی به قضیه نگاه کنیم، حقیقت تلخ است!

 

 

اما چه راهی برای تغییر این حقیقت تلخ وجود دارد؟

هم اکنون تنها یک راه برای این کار وجود دارد :

 

طراحی وب سایت

این مقاله مفید بود ؟
چرا از این پست راضی نبودید ؟
تصویر کپچا

Subscribe for free resources and news updates.