طراحی هویت سازمانی استارتاپ حس مهر

طراحی هویت سازمانی استارتاپ حس مهر

HESE MEHR

پروژه خیریه حس مهر نیاز به یک برندبوک هرچند مختصر داشت تا پیشنیاز سایت یکپارچه تامین شود. ما براساس کانسپت اولیه، شروع به تعریف یوزراستوری و سناریو سایت کردیم. حس مهر یک پروژه کاملا اختصاصی بود که یه جورایی یک استارت آپ هم محسوب می‌شد.

منطق اصلی سایت به این صورت بود که داستان هر بیمار و مبلغ کل مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های درمانی و مبلغ  اهدا شده توسط کاربران در یک صفحه نمایش داده شود.

در این فرآیند با چالش‌هایی از نوع طراحی استراتژی کسب و کار روبه‌رو شدیم.

یک نکته دیده نشده:

در مدت زمانی که برای پیاده‌سازی منطق حس مهر برنامه‌ریزی می‌کردیم و کار را جلو می‌بردیم، متوجه شدیم یک احتمال در نظر گرفته نشده است: ممکن است پرونده‌های بیماران هیچگاه تکمیل نشوند! یعنی علی‌رغم کمک کاربران به بیماران، باز هم برخی پرونده ها بسته نشوند. پس به فکر یک راه چاره افتادیم.

راه چاره این بود: پرداخت مستمر در حس مهر داشته باشیم.

افراد زیادی هستند که دوست دارند ماهانه مبلغی را برای کمک به سایرین پرداخت نمایند. پس اگر بخشی را داشته باشیم که کاربران بتوانند مبلغی را هر ماه و به طور مستمر به حس مهر پرداخت کنند، افراد زیادی خواهان مشارکت در این طرح خواهند بود. حالا می‌توان این پرداخت‌های ماهانه را به قدیمی‌ترین پرونده‌هایی که همچنان باز است، اختصاص داد. در این صورت اطمینان خواهیم یافت همه پرونده‌ها بسته می‌شوند و همه بیماران هزینه‌های درمانی دریافت می‌کنند.

پروژه‌های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.