طراحی هویت بصری و اقلام رانینگ کلاب تهران

طراحی هویت بصری و اقلام رانینگ کلاب تهران

TEHRUN CLUB

تهران‌کلاب به عنوان الگویی برای ورزش دو در فضای شهری باید در مسیر برندینگ اصولی گام برمی‌داشت. اصلاح و طراحی هویت برند از قدم ‌های اولیه در این مسیر بود. با توجه به ماهیت برند برای تهران‌کلابی‌ها باید شعاری تعیین می‌شد تا در یک جمله به طریق روشنی شخصیت برند را نمایش دهد و با استراتژی آن انطباق داشته باشد.. پس شعار “explore your city by Running” را تعیین کردیم که به خوبی می‌توانست به هدف آن‌ها اشاره کند.

سپس به برنامه‌ریزی و جهت‌دهی اصولی اسپانسرینگ و اصلاح پروپوزال پرداختیم تا جذب اسپانسرها با نوع اهداف تهران‌کلاب همسو و هماهنگ باشد. به طوریکه نه تنها صرفا یک تبلیغ گذرا محسوب نشود بلکه این تعامل بتواند برای آن‌ها ارزش افزوده خوبی ایجاد کند.

در ادامه طراحی اقلام فیزیکی مانند دستبند، تیشرت و استند با توجه به پروتوتایپ‌هایی که از قبل تعیین کرده بودیم، در دستور کار قرار گرفت. پس از آماده شدن تیشرت‌ها و دستبندها استقبال خوبی از آن‌ها شد و به رشد محبوبیت این برند کمک شایانی کرد.

پروژه‌های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.