طراحی هویت بصری اپلیکیشن پرداخت موبایلی جیبی مو

طراحی هویت بصری اپلیکیشن پرداخت موبایلی جیبی مو

JIBIMO

تیم جیبی‌مو با بلوغ بالای خود و درک عمیق، به درستی گام اول دیجیتال مارکتینگ و طراحی اپلیکیشن را تشخیص داده بود و در قدم اول، خواستار طراحی برندبوک در حدی بود که هویت برند و استانداردهای آن را مشخص و یکپارچه کند.

این حوزه یکی از تخصص‌های اصلی آژانس لابراتوآر رسانه است. در فرآیند طراحی این مینی برندبوک، فونت و تایپوگرافی، رنگبندی سازمان، سبک لحن و… مشخص شد و دستور العمل اجرایی کاملی برای کلیه فعالیت‌ها و طراحی‌های بصری آتی جیبی مو تدوین شد.

نتیجه طراحی هویت بصری اپلیکیشن پرداختی جیبی مو اینجاست:

پروژه‌های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.