طراحی کاراکتر شرکت خدماتی کاردو

طراحی کاراکتر شرکت خدماتی کاردو

KARDO

یک … دو … کاردو !

اپلیکیشن خدماتی کاردو در مرحله اول وارد فاز دیجیتال برندینگ لابراتوآر رسانه شد.

نام و لوگو

« کار » و « بدو » را که به هم چسباندیم، ( با حذف ب و سکون ر ) کاردو به وجود آمد. برای کاردو یک لوگوی ساده و مینیمال طراحی کردیم و انواع و اقسام رنگ‌ها را روی آن امتحان کردیم تا در آخر به یک نارنجی نیمه جیغ رسیدیم. رنگ دوم برند کاردو را هم یک آبی کمرنگ ملیح انتخاب کردیم تا از شدت جیغیِ نارنجی در چشمان مخاطب بکاهد.

شعار

برای کاردو یک اسلوگان انتخاب کردیم: Your Digital Butler. راستش از آن باتلرهای انگلیسی با کت فراک دراز مشکی و سرافراشته مدنظرمان بود!

کاراکتر

برای کاردو یک عالمه کاراکتر طراحی کردیم. ولی در آخر ۴ کاراکتر اصلی انتخاب شد که از آن‌ها در لندینگ پیج جذب نیروی کاردو استفاده کردیم.

پروژه‌های مشابه

Subscribe for free resources and news updates.